اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

اهداف پرورشی


* رعایت موازین دینی و اخلاقی در انجام کارها

* احترام و تکریم به انسان و عزت نفس او

* ایجاد فضای صمیمی و شاد برای تبلور استعدادهای خدادادی

* کمک به  بروز و شکوفایی خلاقیت های دانش آموزان

* آموزش تفکر درست با فرصت دادن به دانش آموزان برای بحث و تبادل نظر

* اتخاذ تصمیمات صحیح و معقول با واگذاری مسئولیت به دانش آموزان درچارچوب قبول وظایف مدرسه ای

* ایجاد روحیه تعاون و همکاری و تقویت آن ، از طریق مشارکت در اجرای برنامه های جمعی و گروهی


اهداف آموزشی


* بهره مندی از خبره ترین دبیران متعهد در حوزه آموزش و پرورش کشور

* تلاش در جهت کسب جایگاه برتر آموزشی در بین مدارس مطرح کشور

* تهیه و تنظیم برنامه سالانه و درس نامه در قالب دوره های مشخص

* استفاده از آزمایشگاه، کارگاه و فناوری های نوین آموزشی به همراه وسایل کمک آموزشی در تفهیم درس

* ایجاد بستر مناسب به منظور بهره مندی از نوآوری های آموزشی و کلاس های هوشمند

* ارائه کلاس های فوق برنامه جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان

* برگزاری آزمون های استاندارد

*  اطلاع رسانی عملکرد آموزشی به اولیاء به طور مستمر

 

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top