دبیرستان پسرانه غیردولتی امام حسن مجتبی (ع) - دوره ی اول و دوم

موفقیت  یک انتخاب است

آخرین اخبار


افتخارات فرهنگی هنری ورزشی

شهرری، میدان شهدای شاملو (فرمانداری)

اینستاگرام

@Imamhasanmojtaba1

@Imamhasanmojtaba2

@Imamhasanmojtaba88

تماس: 

شنبه تا پنجشنبه ساعت   8 تا 15

دوره اول:      55957704 -55957703

دوره دوم:      55911695 - 55922739

Top