دبیرستان غیردولتی امام حسن مجتبی علیه السلام - دوره ی اول و دوم

موفقیت  یک انتخاب است

افتخارات

شهرری،میدان شاملو ،ابتدای بلوار کمیل 

ساعات تماس:   8 تا 15

دوره اول:      55957704 -55957703

دوره دوم:      55911695 - 55922739

Top